Zamiana czasu zawsze pociąga za sobą wiele innych zmian. To co jest związane ze zmianą czasu, to także zmiana naszego trybu życia. Pomimo tego, że dotyczy przesunięcia czasu o tylko jedną godzinę, która wydaje się niczym w stosunku do wieczności, jednak jest to olbrzymia zmiana która dokonuje się na przestrzeni życia konkretnego człowieka. Kiedy patrzymy w przyszłość, nie jest już ona stałą, ale czymś, co rozpływa się w przestrzeni. To samo dotyczy naszej przeszłości. Jedynie pamięć jest świadkiem tego, że coś się wydarzyło.

Nie bez znaczenia jest także zdobyte doświadczenie, niezależnie od tego, czy jest ono dobre czy złe. To doświadczenie ma fundamentalne znaczenie dla nas i dla osób, które nas otaczają i będą otaczały. Jeśli wierzymy gwiazdom i temu, co jest ponad myślą i rozumem, nie kpijmy sobie z tego, co zdobyliśmy. Jest to bagaż, którego nie możemy w żaden sposób zniszczyć siłą. Jeśli chcemy pozbyć się przeszłości, możemy jedynie starać się powoli i stopniowo ćwiczyć wyzbywanie się skutków tego, co było złe.

Nie można zapomnieć wydarzeń, jednak możemy sprawić, aby te wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, nie stały się dla nas przeszkodą i czynnikiem warunkującym nasze czyny. Przeszłość łączy się z przyszłością właśnie poprzez doświadczenie człowieka, jednak poprzez pracę nad sobą możemy uniknąć tego, co nie byłoby słuszne i humanitarne. Tylko wysiłek i splot różnych wydarzeń, jakie nas spotykają, może przyczynić się do usunięcia negatywnych emocji. Jeśli jesteśmy w życiu nadmiernie ostrożni właśnie z powodu tej negatywnej przesyłki z przeszłości, możemy to zmienić. Warto o tym pamiętać, ponieważ życie, które jest przed nami musi być wypełnione nadzieją i wszystkim tym, co jest pozytywne. Pozwólmy więc, aby tylko to co dobre otaczało nas, a to co jest negatywne, przekształcajmy powoli, konsekwentnie i skutecznie w pozytyw.

dalejzmiana czasu
Wpływ na ludzi

Dla ludzi o ustabilizowanym trybie życia zmiana czasu jest niekorzystna i potrzebują oni nawet kilku dni, by dostosować swój zegar biologiczny do nowych warunków - analogicznie jak przy podróżach między strefami czasowymi, choć w mniejszym zakresie. Przeprowadzana dwa razy w roku operacja zmiany czasu jest kosztowna i skomplikowana (np. koleje, systemy informatyczne).

Czas letni i zimowy

Czas letni "sprawia", że słońce wstaje godzinę później. Jeśli dzień trwa 12 godzin (a jasno jest na godzinę przed i po zachodzie słońca), to przy czasie geograficznym będą to godziny 5 - 19, natomiast w czasie letnim 6 - 20.

dalej

aktualny

czas

aktualny czas

Twoj czas na biznes