Zmiana czasu

Zmiana czasu

Zmiana czasu
Obecnie w Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i

Obecnie w Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016.

Takiego rodzaju rozporządzenia wydaje się co kilka lat na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/33/1).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001833/O/D20161833.pdf)

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r. Poz. 1833

R O ZP O R ZĄ D ZE N I E P R E ZE S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 144) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

1) w 2017 r. – dnia 26 marca,

2) w 2018 r. – dnia 25 marca, 3

) w 2019 r. – dnia 31 marca,

4) w 2020 r. – dnia 29 marca,

5) w 2021 r. – dnia 28 marca – o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

§ 2. Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropej-skiego.

§ 2. 1. Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

1) w 2017 r. – dnia 29 października,

2) w 2018 r. – dnia 28 października,

3) w 2019 r. – dnia 27 października,

4) w 2020 r. – dnia 25 października,

5) w 2021 r. – dnia 31 października – o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowa-nego UTC(PL)).

2. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową lite-rą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

 

A to już wiesz?  Orędzie o stanie Unii 2018: Komisja proponuje zniesienie sezonowych zmian czasu

Podstawa: Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. 2004 nr 16 poz. 144

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
89 Comments
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
89
0
Would love your thoughts, please comment.x